Certifikati

ISO STANDARDI

Tvrtka Binđo d.o.o. opredijelila se za usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i okolišem sa svjetskom praksom u okviru normi ISO 14001:2015, te OHSAS 18001:2007 koji je skup tehničkih pravila za sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ove norme promiču prihvaćanja procesnoga pristupa razvoju, primjeni i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te zdravljem i sigurnosti na radu.

Međunarodne norme ISO 9001 i ISO 14001 u svom razvoju su stekle visoki ugled, a zbog učestale prihvaćenosti, danas predstavljaju svjetski priznati kriterij izgrađenog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, kao i jamstvo kupcu da njegov dobavljač koji posjeduje certifikat radi na kvalitetan, ranije dogovoreni način, te u skladu sa svjetskim ekološkim standardima. Svojim postojanjem, izvorno kao zaštita kupca i okoliša, te norme djeluju dvostrano: izravno na razvoj međusobnog povjerenja poslovnih partnera i stabilnost poslovnih odnosa te zaštitu okoliša, a povratno se utjecaj normi odražava na poslovne rezultate odnosnih subjekata i sustavno očuvanje okoliša. Iz toga proizlazi i stav da izgrađeni i održavani sustav kvalitete i okoliša prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 predstavlja ulaznicu u društvo kvalitetnih tvrtki.

OHSAS 18001 je skup tehničkih pravila za sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu zajednički razvijenih od strane više međunarodnih tijela koja obavljaju certifikaciju treće strane, nacionalnih normizacijskih tijela i drugih zainteresiranih strana. Ta norma omogućava organizacijama upravljanje zdravstvenim i sigurnosnim aspektima poslovnih djelatnosti na djelotvorniji način, pažljivo pritom vodeći računa o sprječavanju nezgoda, smanjenju rizika i dobrobiti radnika.
Nadalje, tvrtka Binđo d.o.o. implementiranjem OHSAS 18001:2007 kao dio svoje strategije pokazuje svoju predanost zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Taj standard promovira i zdravu radnu okolinu tako što osigurava okvir koji dozvoljava tvrtki da sustavno identificira i kontrolira svoje zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjuje potencijalni rizik od nezgoda, te svoje sustave usklađuje sa zakonskim propisima, te u cijelosti poboljšava svoje poslovanje.

RJEŠENJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdala je tvrtki Binđo d.o.o. licenciju za fazu izvođenja radova uzgajanja šuma, fazu izvođenja radova zaštite šuma od štetnih organizama, zaštitu šuma od požara i elementarnih nepogoda (do 50.000 ha na kontinentu ili 100.000 ha na kršu), fazu izvođenja radova pridobivanja drva do 60.000 m3 neto mase godišnje, fazu izvođenja radova izgradnje (do 69 km/god.) i održavanja (do 192 km/god.) šumske infrastrukture, fazu izvođenja radova urbanog šumarstva, fazu izvođenja (40.000 m3 bruto mase) radova doznake stabala.

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Binđo d.o.o. je certificiran od strane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti:

  • Preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež
  • Upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
  • Upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje

 

RJEŠENJE  MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Tvrtka Binđo d.o.o. dobila je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za:

Skupinu F, građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina.
Skupinu H, izvođenje određenih pojedinih radova na svim skupinama građevina prema slijedećem popisu pojedinih radova:

H.7 hidroradova (vađenje šljunka i pijeska – regulacijski radovi, hidraulička ispuna i melioracija, zaštita od erozije, osiguranje obala, te odgovarajući radovi na izvođenju brana, nasipa, obala, luka i ustava i sl.)

H.9 radova na distribucijskim sustavima i cjevovodima (radovi na izradi cijevnih vodova: plinovoda, vodovoda, naftovoda, produktovoda, vodozahvata za vodoopskrbu, sustava za odvodnju i kanalizaciju i sl.)

H.10 zemljanih radova (iskop, odvoz, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje, zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima i sl.)