Osposobljavanje, sanacija i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje

Potpuna sanacija melioracijskih građevina koja uključuje nekoliko radnji: Strojna sječa stabala hidrauličnim sjekačima, obrada i izrada trupaca, mljevenje raslinja, vađenje ili frezanje  panjeva te izmuljivanje korita vodotokova.