Prenamjena šumskog tla za trajne nasade

Strojno mljevenje raslinja debljine do 30cm, ručna sječa stabala preko 30cm, vađenje trupaca, rigolanje (podizanje panjeva i žilja), mljevenje podignutog materijala, oranje, tanjuranje, valjanje. No, isto tako postoji jedna suvremena opcija obrade tla posebnom vrstom freze AHWI RF 800 koja izbacuje standardan način obrade tla (rigolanje,oranje,tanjuranje…) te melje zaostale panjeve i žilje i ujedno obrađuje tlo do dubine 60 cm.  Nakon takvog  zahvata kojim se izbacuje 6 staromodnih načina obrade tla (umjesto ručne sječe stabala strojno mljevenje, rigolanje,sakupljanje podignutih panjeva i žilja,oranje,tanjuranje,frezanje) teren je spreman za sadnju novih nasada.