Usluga mehaničkog čišćenja pružnog pojasa od raslinja i drveća

Košnja gusto obrasle trave, sječa šiblja i drugog raslinja uz pružni pojas, prikraćivanje visokih/rizičnih stabala