Reference

Neki od naših naručitelja:

 • HAC d.o.o.
 • HEP ODS d.o.o.
 • Hrvatske vode d.d
 • Hrvatske šume d.d.
 • Plinacro d.o.o.
 • Janaf d.d
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.
 • INA d.d.
 • HOPS d.o.o.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • Grad Zagreb
 • Zagrebački holding d.d.
 • Grad Rijeka
 • Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
 • BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
Binđo d.o.o.
Majdekova 17
10310 Ivanić-Grad
Hrvatska

GPS:
N 45º 41.97′
E 16º 23.83′

T: +385 1 28 88 748
F: +385 1 28 88 749
E: bindjo@bindjo.hr

 Neki od naših projekata:

 • IZGRADNJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE I PRIKLJUČKA UPRAVNE ZGRADE JANAF-a, TERMINAL SLAVONSKI BROD, NA JAVNU VODOVODNU DISTRIBUTIVNU MREŽU 

Naručitelj: Općina Garčin

Godina izvođenja: 2013.

 • IZGRADNJA SPOJNOG TOPLOVODA I REVITALIZACIJA TOPLOVODNE MREŽE IZMEĐU KOTLOVNICA NA TRGU MLADOSTI 6 I 10 U ZAPREŠIĆU

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

Godina izvođenja: 2016.

 • GRAĐEVINSKI, STROJARSKI, IZOLATERSKI I ELEKTROTEHNIČKI RADOVI NA REVITALIZACIJI VRELOVODNE MAGISTRALE NA DIONICI D3 SELSKA, OD TOČKE 11 DO Š.008 

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

Godina izvođenja: 2016.

 • REVITALIZACIJA VRELOVODNE MAGISTRALE S VRELOVODNIM OGRANCIMA I PRIKLJUČCIMA U ULICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

Godina izvođenja: 2016.

 • IZGRADNJA TOPLOVODA IZMEĐU KOTLOVNICA ZVONIMIROVA 9 I ZAGREBAČKA 12 U VELIKOJ GORICI

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

Godina izvođenja: 2017.

 •  RADOVI UREĐENJA POTOKA JASENOVA I ŽESTILOVAC U SKLOPU EU PROJEKTA FORESTFLOW U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Naručitelj: Hrvatske vode

Godina izvođenja: 2017.

 •  IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠUMSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU UŠP SENJ

Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

Godina izvođenja: 2017.

 •  USLUGA MEHANIČKOG ČIŠĆENJA PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA RJ HŽI CENTAR NS ZAGREB

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Godina izvođenja: 2018.

 •  IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA KORITA RIJEKE PAKRE NA DIONICI OD RKM 21+930 – 24+700 U K.O. JANJA LIPA I K.O. BREZINE NASTALIH TIJEKOM PROLASKA VELIKIH VODA

Naručitelj: Hrvatske vode

Godina izvođenja: 2018.