ISO standardi

Tvrtka Binđo d.o.o. opredijelila se za usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i okolišem sa svjetskom praksom u okviru normi ISO 14001:2015, te ISO 45001:2018 koji je skup tehničkih pravila za sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Nadalje, tvrtka Binđo d.o.o. učinkovito upravlja svojim energetskim sustavima, putem norme ISO 50001:2018.

Ove norme promiču prihvaćanja procesnoga pristupa razvoju, primjeni i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te zdravljem i sigurnosti na radu.

Međunarodne norme ISO 9001 i ISO 14001 u svom razvoju su stekle visoki ugled, a zbog učestale prihvaćenosti, danas predstavljaju svjetski priznati kriterij izgrađenog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, kao i jamstvo kupcu da njegov dobavljač koji posjeduje certifikat radi na kvalitetan, ranije dogovoreni način, te u skladu sa svjetskim ekološkim standardima. Svojim postojanjem, izvorno kao zaštita kupca i okoliša, te norme djeluju dvostrano: izravno na razvoj međusobnog povjerenja poslovnih partnera i stabilnost poslovnih odnosa te zaštitu okoliša, a povratno se utjecaj normi odražava na poslovne rezultate odnosnih subjekata i sustavno očuvanje okoliša. Iz toga proizlazi i stav da izgrađeni i održavani sustav kvalitete i okoliša prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 predstavlja ulaznicu u društvo kvalitetnih tvrtki.

ISO 45001:2018 je skup tehničkih pravila za sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu zajednički razvijenih od strane više međunarodnih tijela koja obavljaju certifikaciju treće strane, nacionalnih normizacijskih tijela i drugih zainteresiranih strana. Ta norma omogućava organizacijama upravljanje zdravstvenim i sigurnosnim aspektima poslovnih djelatnosti na djelotvorniji način, pažljivo pritom vodeći računa o sprječavanju nezgoda, smanjenju rizika i dobrobiti radnika.
Tvrtka Binđo d.o.o. implementiranjem ISO 45001:2018 kao dio svoje strategije pokazuje svoju predanost zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Taj standard promovira i zdravu radnu okolinu tako što osigurava okvir koji dozvoljava tvrtki da sustavno identificira i kontrolira svoje zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjuje potencijalni rizik od nezgoda, te svoje sustave usklađuje sa zakonskim propisima, te u cijelosti poboljšava svoje poslovanje.

Norma ISO 50001:2018 specificira zahtjeve za organizaciju u uspostavi, implementaciji, održavanju i poboljšanju sustava upravljanja energijom, omogućavajući organizaciji sustavan pristup postizanju trajnog poboljšanja energetske učinkovitosti. Provedba ovog standarda dovodi do smanjenja troškova energije, emisije stakleničkih plinova i ostalih utjecaja na okoliš, a sve kroz sustavno gospodarenje otpadom.
Temeljena na shvaćanju važnosti gospodarenja energijom, tvrtka Binđo d.o.o. učinkovito upravlja svojim energetskim sustavima.

RJEŠENJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdala je tvrtki Binđo d.o.o. licenciju za izvođenje radova uzgajanja šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama, pridobivanja drva iz šume, izgradnju (do 96 km/god.) i održavanje (do 192 km/god.) šumske infrastrukture, radova urbanog šumarstva i radove doznake stabala te zaštitu šuma od požara i elementarnih nepogoda.

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Binđo d.o.o. je certificiran od strane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti:

  • Preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež
  • Upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
  • Upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje