Izrada šumskih cesta koja uključuje nekoliko faza izrade:

  1. Pripremni radovi: Vađenje, deponiranje, odvoz ili zakapanje panjeva
  2. Zemljani radovi: Strojni iskop, Izrada nasipa, Profiliranje planuma i valjanje posteljice, Stabilizacija planuma geotekstilom
  3. Odvodnja: Izrada cijevnih propusta i odvodnih jaraka
  4. Kolnik: Ugradnja kamena i valjanje kolničke konstrukcije