Strojna sječa hidrauličnim sjekačima, ručna obrada i izrada višemetrice, odvoz ili mljevenje snažnim drobilicama, sakupljanje mljevenog raslinja (biomase) i odvoz na deponij, dubinsko frezanje panjeva te ručno čišćenje ogradne mreže.

Košnja/malčiranje trave i sitnog raslinja lakim mlatilicama te ručna košnja rotacijonim kosama na teško pristupnim plohama.

Leave a Reply