Prenamjena tla za trajne nasade

Strojno mljevenje raslinja debljine do 30cm, ručna sječa stabala preko 30cm, vađenje trupaca, rigolanje (podizanje panjeva i žilja), mljevenje podignutog materijala, oranje, tanjuranje, valjanje. No, isto tako postoji jedna suvremena opcija obrade tla posebnom vrstom freze AHWI RF 800 koja izbacuje standardan način obrade tla (rigolanje,oranje,tanjuranje…) te melje zaostale panjeve i žilje i ujedno obrađuje tlo do dubine 60 cm.  Nakon takvog  zahvata kojim se izbacuje 6 staromodnih načina obrade tla (umjesto ručne sječe stabala strojno mljevenje, rigolanje,sakupljanje podignutih panjeva i žilja,oranje,tanjuranje,frezanje) teren je spreman za sadnju novih nasada.

Sanacija zapuštenih i stvaranje novih voćnjaka

Mljevenje starih nasada voćaka teškim drobilicama. Dubinsko frezanje panjeva i žilja promjera do 50 cm i dubine 60 cm u tlu. Usitnjavanje (frezanje) tla, zemlje i samljevenog materijala koji služi kao bio gnojivo za buduće sadnice specijalnom frezom dubine 60 cm kojime se može u potpunosti izbaciti stari način obrade tla (sječa stabala, podizanje panjeva, sakupljanje podignutog materijala, oranje, tanjuranje, usitnjavanje…).

Sanacija zapuštenih kamenih terena u svrhu izrade novih maslinika ili sanacije starih

Strojno mljevenje  stabala, raslinja i kamena teškim drobilicama. Sav samljeveni materijal ostaje na saniranom terenu kao bio gnojivo za buduće nasade. Podizanje stjenske mase žilja i panjeva podrivačem do 60 cm dubine. Mljevenje podignutog materijala, fino usitnjavanje prije sadnje mladih maslina.

Leave a Reply