Probijanje novih trasa autocesta što uključuje sječu stabala, izvoz trupaca, lomljenje stjenske mase, vađenje panjeva te skidanje posteljice prije dolaska građevinske mehanizacije