Frezanje postojećih puteva ili iskop posteljice na dubini od 30 cm, postavljanje geotekstila te izravnavanje ili navažanje nove stijenske mase, sitnog kamena. Uvaljavanje te zbijanje ugrađenog materijala