Košnja gusto obrasle trave, sječa šiblja i drugog raslinja uz pružni pojas, prikraćivanje visokih/rizičnih stabala