Društvo Binđo d.o.o. koristilo je sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.6 “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.1 “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”

Društvo je putem projekta sufinanciranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj nabavilo moderne strojeve i opremu za šumsko-uzgojne radove  putem kojih je povećalo vlastite kapacitet pružanja usluga i podiglo kvalitetu iste. Provođenjem projekta osiguran je stabilan poslovni rast te osiguranje radnih mjesta za sve djelatnike kao i zapošljavanje novih djelatnika. Također, projektom je osigurano povećanje energetske učinkovitosti te okolišne prihvatljivosti vlastitih kapaciteta te sigurnosti po pitanju radne okoline.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.945.927,46 HRK,  ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 5.360.500,00 HRK dok je iznos potpore 2.680.250,00 HRK od čega iznos potpore iz proračuna EU iznosi 2.278.212,50 HRK a 402.037,50 HRK iznosi potpora iz proračuna Republike Hrvatske.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Binđo d.o.o.