Izrada novih trasa cesta, poluautocesta i autocesta

Izrada novih trasa cesta, poluautocesta i autocesta

Probijanje novih trasa autocesta što uključuje sječu stabala, izvoz trupaca, lomljenje stjenske mase, vađenje panjeva te skidanje posteljice prije dolaska građevinske mehanizacije

Izrada šumskih cesta

Izrada šumskih cesta koja uključuje nekoliko faza izrade:

  1. Pripremni radovi: Vađenje, deponiranje, odvoz ili zakapanje panjeva
  2. Zemljani radovi: Strojni iskop, Izrada nasipa, Profiliranje planuma i valjanje posteljice, Stabilizacija planuma geotekstilom
  3. Odvodnja: Izrada cijevnih propusta i odvodnih jaraka
  4. Kolnik: Ugradnja kamena i valjanje kolničke konstrukcije

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na izgradnji vrelovoda

Izvođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na izgradnji vrelovoda DN 100, DN 150, DN 200, DN 500, DN 600, DN 700

Izrada šumskih vlaka