Održavanje javnih zelenih površina na području Grada Kutine

Održavanje javnih zelenih površina na području Grada Kutine:

Strojna košnja javnih zelenih površina, sakupljanje biološkog otpada i otpada koji stvaraju prolaznici na zelenim površinama, uređenje i hortikulturno održavanje parkovnih drvorednih stabala, sakupljanje lišća, održavanje zelenih živica i ukrasnih grmova na javnim površinama, sadnja biljnog materijala i zamjena dotrajalih nasada, održavanje cvjetnih gredica, formiranje i uređenje travnjaka i parkova, popravak i održavanje parkovnih klupa i dječjih igrališta.

Radovi prve faze obnove Perivoja Zrinski Čakovec po projektu "Eco Bridge" - krajobrazno uređenje

Radovi prve faze obnove Perivoja Zrinski Čakovec po projektu “Eco Bridge” – krajobrazno uređenje:

Rušenje i zbrinjavanje drvne mase, nabava sadnog materijala i parkovne opreme, sadnja, fitosanitetska njega i građevinski radovi u Perivoju Zrinski u Čakovcu.

Održavanje javnih zelenih površina u Gradu Kastvu

Održavanje javnih zelenih površina u Gradu Kastvu:

Uređenje i održavanje javnih zelenih površina, održavanje nasada, sadnja novih nasada te orezivanje stabala.

Krčenje zemljanih dijelova autoceste

Krčenje zemljanih dijelova autoceste:

Strojna košnja zemljanih dijelova autoceste malčiranjem

Hortikulturno uređenje zelenih površina u elektro energetskim postrojenjima

Hortikulturni radovi obuhvaćaju:

  • Održavanje travnjaka
  • Orezivanje grmlja i drveća – radovi na visini
  • Doprema, ugradnja, planiranje zemlje
  • Fitozaštita
  • Kemijsko uništavanje korova
  • Malčiranje i tarupiranje zapuštenih parcela

Zimska služba

Ručno i strojno čišćenje snijega i leda, te posipanje prometnicama teško pristupačnim područjima.

Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta

Zimska služba

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru

Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina