Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta

Zimska služba

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru

Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina

Hortikulturno uređenje zelenih površina u elektro energetskim postrojenjima

Hortikulturni radovi obuhvaćaju:

  • Održavanje travnjaka
  • Orezivanje grmlja i drveća – radovi na visini
  • Doprema, ugradnja, planiranje zemlje
  • Fitozaštita
  • Kemijsko uništavanje korova
  • Malčiranje i tarupiranje zapuštenih parcela

Zimska služba

Ručno i strojno čišćenje snijega i leda, te posipanje prometnicama teško pristupačnim područjima.

Krčenje zemljanih dijelova autoceste

Krčenje zemljanih dijelova autoceste:

Strojna košnja zemljanih dijelova autoceste malčiranjem