U svrhu što bolje prezentacije naših usluga, nudimo Vam kratak uvid u neke od djelatnosti tvrtke Binđo d.o.o.

Održavanje pružnog pojasa

Izrada nove trase autoceste

Priprema kamenih terena za sadnju trajnih nasada

Frezanje dotrajalog nosivog sloja asfaltne ceste

Malčiranje zapuštenih parcela

Sakupljanje biomase

Strojno odstranjivanje raslinja iz vodotoka

Malčiranje raslinja na pokosima

Priprema kamenih terena za sadnju trajnih nasada

Priprema zemljanih terena za sadnju trajnih nasada

Sječa stabala bagerskim hidrauličnim sjekačem

Izrada novih energetskih trasa

Sanacija starog voćnjaka u samo dvije faze

Održavanje vodnih građevina

Održavanje vodnih građevina

Strojno frezanje panjeva (CAT 323 NextGen + AHWI SF900H)

Uređenje korita rijeke Pakre izradom obaloutvrde kamenom oblogom

Strojno malčiranje Spyder kosilicom na daljinsko upravljanje