Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje

Obnova i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje:

Osposobljavanje, sanacija i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje i to strojnom košnjom travnatih površina uz rubove kanala, izmuljenjem samog kanala te razastiranje izmuljenog materijala

Izvođenje radova sanacije korita rijeka

Potpuna sanacija melioracijskih građevina koja uključuje nekoliko radnji: Strojna sječa stabala hidrauličnim sjekačima, obrada i izrada trupaca, mljevenje raslinja, vađenje ili frezanje  panjeva te izmuljivanje korita vodotokova.

Tvrtka posjeduje Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske o ispunjenu posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež, upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju, upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje.

Neki od radova su: osposobljavanje, sanacija i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje.

Usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda

Popravci oštećenja krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa uz djelomično ojačanje nasipa i nadvišenje krune nasipa na nasipu Stružec

Tvrtka BINĐO d.o.o. posjeduje Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske o ispunjenu posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež