Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje

Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje

Usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda

Izvođenje radova sanacije korita rijeka

Potpuna sanacija melioracijskih građevina koja uključuje nekoliko radnji: Strojna sječa stabala hidrauličnim sjekačima, obrada i izrada trupaca, mljevenje raslinja, vađenje ili frezanje  panjeva te izmuljivanje korita vodotokova.

Tvrtka posjeduje Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenu posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež, upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju, upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje.

Neki od radova su: osposobljavanje, sanacija i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje.