Politika kvalitete i okoliša

Tvrtka Binđo d.o.o. pruža usluge u šumarstvu i građevinarstvu.  Glavna djelatnost je izvođenje radova održavanja na trasama dalekovoda, plinovoda, naftovoda, autocesta, te vodotokova.

Nadalje, Binđo d.o.o. se bavi i sakupljanjem, deponiranjem, preradom i prodajom biomase, kao nusprodukta glavne djelatnosti.

Da bismo postizali i održavali korporativne vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i motivacije stalno se razvijati i usavršavati,
 • podizati razinu osviještenosti o važnosti očuvanja okoliša kod zaposlenih, te ostalih javnosti
 • osiguravati najsuvremeniju opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • nuditi investitorima optimalna i cjelovita rješenja
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Investitora
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i ISO 14001 te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete i okoliša.
 • upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom
 • sprječavati onečišćenje okoliša
 • trajno poboljšavati svojim djelovanjem stanje okoliša
 • stalno usklađivati poslovanje sa zakonskim zahtjevima
 • koristiti sve resurse na principima održivog razvoja

Svaki djelatnik tvrtke mora biti upoznat s politikom kvalitete i okoliša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.